Váš partner ve zdraví i nemoci

Lékárna Centrum

Benešovo nám. 424/9
41501 Teplice

tel: 775 474 999
info@lekarnateplice.cz


obecné informace

 

Průvodce správným užíváním léků

Základní pravidla pro správné užívání léčiv

 • Před zahájením užívání léku si přečtěte příbalovou informaci. Pozornost věnujte zejména odstavci týkajícího se způsobu podávání.
 • Během užívání dbejte na doporučení lékaře nebo lékárníka (dávkování, délka užívání ..).
 • Tablety nekousejte, nedrťte, nerozpouštějte ani nepulte, pokud to není popsáno v příbalové informaci. Kapsle nevysypávejte ani nekousejte.
 • Perorálně užívané léky zapíjejte dostatečným množstvím tekutiny. Nikdy ne s alkoholickými nápoji.
 • V případě užívání více různých léků se o jejich společném užívání poraďte s lékařem nebo lékárníkem, tak zamezíte možným interakcím. Totéž platí, užíváte-li s léky doplněk stravy.
 • V případě přetrvávání nežádoucího účinku popsaného v příbalové informaci, podezření na neočekávaný nežádoucí účinek (není popsán v příbalové informaci) nebo závadu v jakosti léku kontaktujte lékaře nebo lékárníka. 
 • Dbejte na správné uchovávání léku. Vždy mimo dosah dětí.
 • Nikdy neužívejte léčivé přípravky po době použitelnosti.
 • Nepoužitá léčiva (po době použitelnosti, nedoužívaná ..) předejte v lékárně k likvidaci.
 • Máte-li jakékoliv pochybnosti ohledně vámi užívaných léků, kontaktujte
  ihned lékaře nebo lékárníka.

 

 

Vzájemné působení jídla a léků:

Potrava snižuje vstřebávání léků v těchto případech:

 • Mléko a mléčné výrobky
  mohou zabránit vstřebávání tetracyklinových antibiotik, vápník vytvoří s antibiotikem pevnou chemickou vazbu a tím znemožní, aby se lék vstřebal.
 • Káva a ovocné šťávy
  sníží vstřebávání alendronátu (Fosamaxu) až o 60%.
 • Diety s vysokým obsahem vlákniny
  sníží vstřebávání některých léků proti depresi (tzv. tricyklická antidepresiva).
 • Pití čaje z třezalky
  může snížit účinnost některých hormonálních léků včetně antikoncepčních pilulek.

 

Potrava zvyšuje vstřebávání léků:

V tomto případě dochází vždy ke zvýraznění nežádoucích negativních účinků léků.

 • Analgetika a antipyretika(Acylpyrin, Ibuprofen), také kofein - v kombinaci s alkoholem
  mohou vyvolat krvácení do trávící trubice případně vyvolat krvácení z nosu nebo z jícnových varixů.
 • Alkohol spolu s betablokátory(léky na léčbu hypertenze)
  může až kriticky snížit krevní tlak a způsobit hypotonický kolaps.
 • Alkohol společně s léky ovlivňující CNS(hypnotika,anxiolytika, antideprisiva i některá antialergika, kodein apod.)
  způsobují útlum, roste riziko pádu, úrazu atd. Je potřeba mít se na pozoru při řízení motorových vozidel, práci ve výškách a při obsluze strojů.
 • Tetracyklinová antibiotika, paracetamol společně s alkoholem
  zvyšují riziko poškození jater.
 • Vysoké dávky vitaminu C spolu s alkoholem
  vedou k podráždění žaludeční sliznice.
 • Chemoterapeutika(sulfonamidy) spolešně s ovocem bohatým na vitamín C – citrusy, jahody, kiwi apod.
  mohou poměrně často vyvolat alergickou reakci.
 • Jídlo, které obsahuje tyramin– tj. vyzrálé  sýry, játra, kaviár, avokádo, banány, sojová omáčka
  mohou při užívání psychiatrických léků (inhibitory MAO) vyvolat silné bolesti hlavy, hypertenzi, zvracení. V těžkých případech může tato interakce končit smrtelně.
 • Káva a jiné nápoje s obsahem kofeinu
  nedoporučuje se konzumovat při užívání léků uvolňujících průdušky (tzv. bronchodilatancia), dochází totiž k nadměrné stimulaci centrální nervové soustavy – vzniká podráždění, neklid, případně výrazné poruchy spánku.
 • Grepová šťáva společně s léky na snížení hladin krevních tuků(statiny)
  může zvýšit výskyt nežádoucích účinků – bolesti břicha, bolesti svalů, svalovou slabost, kožní reakce, atd.

 

Doba platnosti lékařských předpisů

 • Recept na antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika platí 5 kalendářních dnů počínaje dnem jeho vystavení (výjimku tvoří přípravky k zevnímu použití – platnost 14 dní).
 • Recept na ostatní léčivé přípravky platí 14 kalendářních dnů počínaje dnem jeho vystavení.
 • Recept vystavený lékařskou službou první pomoci platí nejdéle 1 den následující po dni jeho vystavení.
 • Ustanovení o době platnosti receptu se vztahuje i na výpis z receptu, doba platnosti výpisu z receptu se počítá ode dne jeho vystavení
 • Poukaz na prostředek zdravotnické techniky platí 3 kalendářní měsíce ode dne vystavení.
 • Tzv. opakovací recept platí až 1 rok. Lékař na něj napíše, kolikrát si můžete s tímto jedním receptem léky vyzvednout.

 

Zaměňování předepsaných léků v lékárně

Vzhledem k široké paletě generických léků (léky se stejným složením vyráběné pod různými názvy) nemůže mít žádná lékárna zpravidla na skladě všechny léky od všech výrobců. Lékárník proto může pacientovi nabídnout jiný lék než je na receptu předepsán, ovšem pouze za splnění následujících podmínek:

 • předepsaný lék nemá zrovna skladem a je nezbytné jeho vydání pacientovi
 • náhradní lék má stejné složení (stejnou účinnou látku), shodnou sílu a lékovou formu (např. tablety) jako lék původně předepsaný
 • pacient se záměnou souhlasí

Pokud si předepisující lékař takovou záměnu nepřeje, má možnost tuto skutečnost na receptu vyznačit.

Pokud se liší účinná látka nebo forma podání, je k záměně nutný souhlas lékaře.

 

Co se starými léky?

Pacient může do lékárny vrátit léky, které

 • nestihl využívat a mají již překročenou dobu použitelnosti (expirace)
 • mají dobu použitelnosti v pořádku, ale pacient je z nějakých důvodů užívat přestal

Dle zákona mají lékárny povinnost tyto léky od pacientů odebrat a předávají je specializovaným firmám, které se zabývají likvidací nebezpečného odpadu poškozujícího životní prostředí.

Lékárna musí vždy zajistit kvalitu, jakost a bezpečnost vydávaných léčivých přípravků, proto může léky nakupovat výhradně od lékárenských distributorů. Není proto možné opakovaně vydat léčivý přípravek vrácený pacientem, přestože nemá překročenou dobu použitelnosti a není nijak poškozen. Každý lék vrácený pacientem musí být předán k odborné likvidaci.

 

Na co máte v lékárnách právo? (desatero vypracované Českou lékárnickou komorou)

 • Na slušné, ohleduplné a příjemné chování personálu, na respektování vašeho handicapu.
 • Na přiměřené soukromí. Nikdo vás nemůže nutit mluvit o citlivých otázkách za blízké přítomnosti dalších osob.
 • Znát jméno zdravotníka, který se vám věnuje. Každý lékárník i farmaceutická asistentka musí být označen jmenovkou s pracovním zařazením.
 • Na vydání či objednání léku dle lékařského předpisu nebo vašeho přání, pokud je to možné.
 • Na návrh dalšího postupu (náhradní lék, odeslání zpět k lékaři apod.) v případě nedostupnosti vámi či lékařem požadovaného léku (např. v případě ukončení výroby, registrace, výpadku apod.).
 • Na ověření a doplnění neúplného receptu, je-li to možné (ověření předepsaného medikamentu podle záznamů lékárny, vašeho nálezu či konzultací s lékařem), abyste nemuseli absolvovat další cestu do ordinace a lékárny.
 • Na automatické poskytnutí základní informace o léku, který kupujete či vyzvedáváte na recept.
 • Na srozumitelnou a přiměřenou odpověď v případě dotazu na účinek, složení, užívání, nežádoucí účinky či vzájemné ovlivňování se léků.
 • Na zhotovení nebo zajištění individuálně připravovaného léku (dle předpisu lékaře), případně informaci, která lékárna toto léčivo připraví.
 • Pokud se k vám v lékárně nechovají podle těchto pravidel, vyberte si jinou, což je vaše právo. V žádném případě nejste nuceni respektovat nasměrování do určité lékárny.

 

Pylový kalendář

Kalendář pylových alergenů na celý rok, ve kterém najdete nejznámější stromy, byliny a trávy.

Trávy

měsíc/druh trávy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bojínek - - - - X X X X - - - -
Drnavec - - - X X X X X X - - -
Hořčice - - - X X - - - - - - -
Jílek - - - - - X X X - - - -
Kostřava - - - - - X X X - - - -
Kukuřice - - - - - - X X X - - -
Lipnice - - - - X X X X - - - -
Medyněk - - - - - X X X - - - -
Psárka - - - - X X X - - - - -
Pýr - - - - - X X X - - - -
Rákos - - - - - - - X X X - -
Sedmikráska - - X X X X X X X - - -
Strha - - - - X X X X X - - -
Žito - - - - X X X - - - - -

Byliny

měsíc/druh byliny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ambrózie - - - - - - X X X X - -
Heřmánek - - - - - X X X X - - -
Chmel - - - - - - X X - - - -
Jetel - - - - X X X X X - - -
Jitrocel - - - - X X X X X - - -
Kopřivovité - - - - X X X X X - - -
Merlíkovité - - - - - X X X X - - -
Pampeliška - - - X X X X X - - - -
Pelyněk - - - - - - X X X X - -
Řepka - - - X X - - - - - - -
Šťovík - - - - X X X X X - - -
Vojtěška - - - - X X - - - - - -

Dřeviny

měsíc/druh dřeviny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Borovice - - - X X - - - - - - -
Bříza - - X X X - - - - - - -
Buk - - - X X - - - - - - -
Cypřiš - - - X X - - - - - - -
Černý bez - - - - X X X - - - - -
Dub - - X X X - - - - - - -
Habr - - - X X - - - - - - -
Jalovec - - X X X - - - - - - -
Jasan - - - X X - - - - - - -
Javor - - - X X - - - - - - -
Jilm - - X X - - - - - - - -
Jírovec - - - X X - - - - - - -
Kaštanovník - - - X X - - - - - - -
Lípa - - - - X X X - - - - -
Líska X X X X - - - - - - - -
Olivovník - - - - X X - - - - - -
Olše - X X X - - - - - - - -
Ořešák - - - X X - - - - - - -
Pajasan - - - - - X - - - - - -
Platan - - - X X - - - - - - -
Tis - - X X - - - - - - - -
Topol - - X X - - - - - - - -
Vrba - - X X X - - - - - - -

Zdroj: Česká pylová informační služba

Aktuální informace o aktivních alergenech naleznete na stránkách České pylové informační služby.

 

Kdo je Česká lékárnická komora?

Česká lékárnická komora (ČLK) je profesní stavovskou samosprávnou nepolitickou organizací, své sídlo má v Praze. Členy komory mohou být všichni absolventi oboru farmacie na příslušné fakultě v tuzemsku nebo v zahraničí. Pro farmaceuty pracující v lékárnách (lékárníky) v České republice je členství povinné. V současnosti má Komora více než 7000 členů.

Mezi hlavní úkoly komory patří dohled nad řádným výkonem lékárnického povolání, nad odborností a etickým chováním lékárníků. Komora organizuje kontinuální vzdělávání lékárníků, má zástupce ve zkušebních komisích při specializačním vzdělávání lékárníků, u aprobačních zkoušek (uznávání vzdělání cizinců z nečlenských zemí EU). Komora vydává osvědčení pro odborné zástupce a lékárníky - provozovatele lékáren. Dále Česká lékárnická komora hájí zájmy svých členů spojené s výkonem lékárnického povolání (profesní, hospodářské i sociální) a zastupuje své členy na veřejnosti. V souladu se zákonem komora řeší stížnosti na výkon lékárnického povolání, ale vykonává i vlastní kontrolní činnost v lékárnách, dále vede disciplinární řízení a může ukládat disciplinární tresty svým provinilým členům.

Komora se účastní jednání o koncepčních otázkách lékárenství, o tvorbě cen léčiv a jejich úhradě z veřejného zdravotního pojištění, je účastníkem připomínkového řízení některých zákonů a vyhlášek. Zástupci komory jsou členy komisí při výběrových řízeních na místa vedoucích pracovníků ve zdravotnictví i zdravotnickém školství, dále má komora zástupce v akreditačních komisích zdravotnických a vzdělávacích zařízeních, v kategorizační komisi pro úhrady léků a zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění.

Česká lékárnická komora svou organizační strukturou odpovídá samosprávným organizacím a je vybudována na územním principu. Základním článkem jsou okresní sdružení lékárníků (některé okresy mohou být sloučené). V čele okresních sdružení stojí volené představenstvo.

Další informace na www.lekarnici.cz.